Pain Disability Index

Spørgsmålene nedenfor er udviklet for at måle i hvilken grad forskellige dele af dit liv er forstyrret af længerevarende smerte. Vi vil med andre ord gerne vide, hvor meget smerte forhindre dig i at gøre eller forringer din evne til at gøre de ting, som du normalt ville gøre.


Besvar hver kategori med udgangspunkt i den gennemsnitlige påvirkning som smerten har, og ikke blot når den er på sit værste.

For hver af de 7 dagligdagskategorier skal du med et kryds markere i hvilken grad du typisk oplever, at smerterne påvirker aktiviteterne. 

En score på 0 betyder at smerterne ikke påvirker aktiviteterne, mens en score på 10 betyder at aktiviteterne er ekstremt påvirket af smerterne eller at du ikke kan udføre dem.